อบรม ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน - Chularat 11 International Hospital

 Home
» Chularat 11 International Hospital » News for Chularat » อบรม ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน แบ่งปันไปยัง facebook
          ทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง  นำทีมเข้าสอนอบรมหลักสูตร  "ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน"  ที่ บริษัท  วาย เอส ภัณฑ์  จำกัด โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งหมด  35 ท่าน  ระยะเวลาในการอบรมครั้งนี้  7  ชั่วโมง   การอบรมแบ่งออกเป็น  2 หัวข้อ
1. บรรยายการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทุกชนิด
2. ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการทำ CPR

          การอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี  และหวังว่าผู้เข้าอบรมทุกท่านสามารถนำความรู้ในการอบรมครั้งนี้ไปใช้กับเหตุการณ์จริงได้เป็นอย่างดี


inquiries and service at : Chularat 11 International Hospital

185/1 moo 1 TumbonBangwua AmperBangpakong chachongsao 24130
Phone Number : 038-500-300-99