อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน บริษัท ที.ราด (ประเทศไทย) จำกัด - Chularat 11 International Hospital

 Home
» Chularat 11 International Hospital » News for Chularat » อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน บริษัท ที.ราด (ประเทศไทย) จำกัด แบ่งปันไปยัง facebook
          วันที่  28 พฤศจิกายน  2557 ทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง  นำทีมเข้าสอนอบรมหลักสูตร  ”ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน”  ที่บริษัท  ที.ราด (ประเทศไทย)  จำกัด  โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งหมด  16 ท่าน  ระยะเวลาในการอบรมครั้งนี้  4  ชั่วโมง  การอบรมแบ่งออกเป็น  2 หัวข้อ
1. บรรยายการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทุกชนิด
2. ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการทำ CPR 


          การอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี  และหวังว่าผู้เข้าอบรมทุกท่านสามารถนำความรู้ในการอบรมครั้งนี้ไปใช้กับเหตุการณ์จริงได้เป็นอย่างดี

inquiries and service at : Chularat 11 International Hospital

185/1 moo 1 TumbonBangwua AmperBangpakong chachongsao 24130
Phone Number : 038-500-300-99