การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการทำช่วยฟื้นคืนชีพ CPR บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด - Chularat 11 International Hospital

 Home
» Chularat 11 International Hospital » News for Chularat » การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการทำช่วยฟื้นคืนชีพ CPR บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด แบ่งปันไปยัง facebook

          เมื่อวันที่ 24  ตุลาคม  2557 โรงพยาบาลจุฬารัตน์11บางปะกง  นำทีมอบรมปฐมพยาบาลจาก ER เข้าร่วมการอบรมปฐมพยาบาลที่ บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์  (ประเทศไทย)  จำกัด ผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด  13  คน โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง  จัดการบรรยายหัวข้อ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ การทำ CPR ช่วยฟื้นคืนชีพ"  การอบรมครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการอบรม 6 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อคือ 1.จัดการบรรยายการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและปฐมพยาบาลเบื้องต้น  2.ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิต  CPR ปฏิบัติจริงทุกคน  3. ฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากการได้รับบาดเจ็บและเคลื่อย้ายผู้ป่วย     การอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากพนักงานเป็นอย่างดีและคาดว่าพนักงานทุกท่านสามารถใช้ความรู้ในการที่เข้าอบรมครั้งนี้มาใช้ในเหตุการณ์จริงได้เป็นอย่างดี

inquiries and service at : Chularat 11 International Hospital

185/1 moo 1 TumbonBangwua AmperBangpakong chachongsao 24130
Phone Number : 038-500-300-99