การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการทำ CPR ช่วยฟื้นคืนชีพ ที่ บริษัท สุมิโก-วนชัย กอล์ฟ จำกัด - Chularat 11 International Hospital

 Home
» Chularat 11 International Hospital » News for Chularat » การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการทำ CPR ช่วยฟื้นคืนชีพ ที่ บริษัท สุมิโก-วนชัย กอล์ฟ จำกัด แบ่งปันไปยัง facebook

          เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 โรงพยาบาลจุฬารัตน์11บางปะกง นำทีมอบรมปฐมพยาบาลจาก ER เข้าร่วมการอบรมปฐมพยาบาลที่ บริษัท สุมิโก-วนชัย กอล์ฟ จำกัด ผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 50 คน
          โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง จัดการบรรยายหัวข้อ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ การทำ CPR ช่วยฟื้นคืนชีพ" การอบรมครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการอบรม 2 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ
1.จัดการบรรยายให้ความรู้เรื่องการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2.ฝึก CPR ปฏิบัติจริง 
ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากกลุ่มพนักงานที่เข้าอบรมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

inquiries and service at : Chularat 11 International Hospital

185/1 moo 1 TumbonBangwua AmperBangpakong chachongsao 24130
Phone Number : 038-500-300-99