ทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม สาธารณกุศล ณ วัดเขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา - Chularat 11 International Hospital

 Home
» Chularat 11 International Hospital » News for Chularat » ทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม สาธารณกุศล ณ วัดเขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา แบ่งปันไปยัง facebook

          วันที่ 6 มิถุนายน 2557 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม สาธารณกุศล ณ วัดเขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลร่วมทำบุญถวายสังฆทาน และร่วมล้างห้องน้ำวัดทั้ง 40 ห้อง หลังจากนั้นมีการเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเขาดิน ในวันนี้มีพนักงานของโรงพยาบาลทั้งสิ้น 80 คน

inquiries and service at : Chularat 11 International Hospital

185/1 moo 1 TumbonBangwua AmperBangpakong chachongsao 24130
Phone Number : 038-500-300-99