มอบเรือให้กับอบต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม - Chularat 11 International Hospital

 Home
» Chularat 11 International Hospital » News for Chularat » มอบเรือให้กับอบต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม แบ่งปันไปยัง facebook

มอบเรือให้กับอบต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556 กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มอบเรือให้กับ อบต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่บางยาง เป็นจำนวน 1 ลำ

inquiries and service at : Chularat 11 International Hospital

185/1 moo 1 TumbonBangwua AmperBangpakong chachongsao 24130
Phone Number : 038-500-300-99