กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จ.ปราจีนบุรี มอบเรือ 3 ลำ ให้กับหมู่ 7,8 และ 9 ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี - Chularat 11 International Hospital

 Home
» Chularat 11 International Hospital » News for Chularat » กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จ.ปราจีนบุรี มอบเรือ 3 ลำ ให้กับหมู่ 7,8 และ 9 ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี  แบ่งปันไปยัง facebook

          วันที่ 16 ตุลาคม 2556 กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจ.ปราจีนบุรี มอบเรือ 3 ลำ ให้กับหมู่ 7,8 และ 9 ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี  โดยแพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง เป็นตัวแทนในการมอบเรือให้กับต.บางยางทั้ง 3 หมู่

inquiries and service at : Chularat 11 International Hospital

185/1 moo 1 TumbonBangwua AmperBangpakong chachongsao 24130
Phone Number : 038-500-300-99