กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันกับการช่วยฟื้นคืนชีพ - Chularat 11 International Hospital

 Home
» Chularat 11 International Hospital » News for Chularat » กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันกับการช่วยฟื้นคืนชีพ แบ่งปันไปยัง facebook

          เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556 กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์นำทีมโดยนายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์ พร้อมทีมพยาบาลจาก CCU เข้าร่วมการประชุม อสม.ของเทศบาลบางปะกง ผู้เข้าร่วมการประชุมอสม.ทั้งหมดโดยประมาณ 110 คน กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์จัดการการบรรยายหัวข้อ "โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันกับการช่วยฟื้นคืนชีพ" โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์กำพล พลัสสินทร์เป็นวิทยากรให้กับกลุ่มอสม. ครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการอบรม 1 ชั่วโมง 30 นาทีโดยแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ จัดการบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคหัวใจ และฝึกปฏิบัติจริง ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากกลุ่มอสม.และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

inquiries and service at : Chularat 11 International Hospital

185/1 moo 1 TumbonBangwua AmperBangpakong chachongsao 24130
Phone Number : 038-500-300-99