New & Activities - Chularat 11 International Hospital

 Home
 » Chularat 11 International Hospital  » New & Activities  แบ่งปันไปยัง facebook
จำนวนทั้งหมด 24 รายการ
หน้า
1
2
3
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวชุมชนหนองยาว อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวชุมชนหนองยาว อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของชาวชุมชนหนองยาว อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ร่วมกับกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำท่วม ให้กับชาวชุมชนหนองแหน

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ร่วมกับกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำท่วม ให้กับชาวชุมชนหนองแหน

วันที่ 18 ตุลาคม 2556 กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ร่วมกับกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำท่วม ให้กับชาวชุมชนหนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จ.ปราจีนบุรี มอบเรือ 3 ลำ ให้กับหมู่ 7,8 และ 9 ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จ.ปราจีนบุรี มอบเรือ 3 ลำ ให้กับหมู่ 7,8 และ 9 ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 16 ตุลาคม 2556 กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจ.ปราจีนบุรี มอบเรือ 3 ลำ ให้กับหมู่ 7,8 และ 9 ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันกับการช่วยฟื้นคืนชีพ

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันกับการช่วยฟื้นคืนชีพ

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์นำทีมโดยนายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ พร้อมทีมพยาบาลจาก CCU เข้าร่วมการประชุม อสม.ของเทศบาลบางปะกง ผู้เข้าร่วมการประชุมอสม.ของเทศบาลบางปะกง
หน้า
1
2
3
จำนวนทั้งหมด 24 รายการ