New & Activities - Chularat 11 International Hospital

 Home
 » Chularat 11 International Hospital  » New & Activities  แบ่งปันไปยัง facebook
จำนวนทั้งหมด 23 รายการ
หน้า
1
2
3
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง ได้จัดบู๊ทให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นร่วมกับงานประจำปี ณ วัดบางสมัคร

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง ได้จัดบู๊ทให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นร่วมกับงานประจำปี ณ วัดบางสมัคร

ภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย ซึ่งได้แก่ วัดความดัน ตรวจระดับน้ำตาล พร้อมให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพทั่วไป อีกทั้งยังมีเกมส์วัดดวงลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 304 เปิดให้บริการแล้ว

คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 304 เปิดให้บริการแล้ว

คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 304 เปิดให้บริการประเภทคลินิกเวชกรรม เริ่มให้บริการ ตั้งแต่ 10 เม.ย 2558 เป็นเครือข่ายของ ร.พ.จุฬารัตน์ 11 บางปะกง ผู้ถือบัตรประกันสังคมของ ร.พ.จุฬารัตน์ 11 บางปะกง สามารถใช้สิทธิ์ที่คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 304 ได้
อบรม ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

อบรม ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

ทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง นำทีมเข้าสอนอบรมหลักสูตร ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ที่ บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน บริษัท  ที.ราด (ประเทศไทย)  จำกัด

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน บริษัท ที.ราด (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง นำทีมเข้าสอนอบรมหลักสูตร ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ที่บริษัท ที.ราด (ประเทศไทย) จำกัด
หน้า
1
2
3
จำนวนทั้งหมด 23 รายการ