การผ่าตัดส่องกล้องตรวจภายในโพรงมดลูก (Hysteroscopy)

 Home
» Chularat Cholvaej Hospital » Knowledge of Health » การผ่าตัดส่องกล้องตรวจภายในโพรงมดลูก (Hysteroscopy) แบ่งปันไปยัง facebookการส่องกล้องผ่านโพรงมดลูก

      การผ่าตัดส่องกล้องตรวจภายในโพรงมดลูก (Hysteroscopy)  และการตัดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูก (Resectoscopy)การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูกด้วยเครื่องมือขนาดเล็กเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้แพทย์มองเห็นสภาพภายในโพรงมดลูกของผู้หญิงจึงช่วยวินิจฉัยหรือรักษาปัญหาพยาธิสภาพในโพรงมดลูกได้ วิธีนี้มักจะใช้ในการหาสาเหตุของเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดหรือภาวะแท้งซ้ำและยังช่วยวินิจฉัยมะเร็งมดลูกหรือมะเร็งปากมดลูกได้ นอกจากนี้การส่องกล้องโพรงมดลูกยังใช้ในกรณีต่อไปนี้

  • ใส่หรือถอดห่วงคุมกำเนิด(IUD)
  • ตัดเยื่อที่ยึดเกาะมดลูก(อาจเกิดมาแต่กำเนิดหรือเกิดหลังขูดมดลูกแท้งบุตรมาก่อน)
  • ช่วยสุ่มตรวจชิ้นเนื้อ(ตัดเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อไปตรวจ)
  • รักษาด้วยการจี้ไฟฟ้า เพื่อทำลายเนื้อเยื่อของโพรงมดลูกที่ผิดปกติ
  • ตัดติ่งเนื้อหรือก้อนเนื้องอกในโพรงมดลูก

ขั้นตอนการผ่าตัด

      การส่องกล้องโพรงมดลูกจะทำในโรงพยาบาลโดยอาจใช้ยาระงับปวดเฉพาะที่ การดมยาสลบ หรือการใช้ยาอื่นที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย จากนั้นแพทย์จะเริ่มจากใส่อุปกรณ์ถ่างขยายช่องคลอด(speculum)เข้าไปในช่องคลอด กล้องส่องโพรงมดลูก(hysteroscopy)ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับกล้องส่องทางไกลขนาดเล็กจะถูกใส่ผ่านปากมดลุกเข้าไปในมดลูก จากนั้นแพทย์จะใส่แก๊สหรือของเหลวเข้าไปในโพรงมดลูกเพื่อขยายโพรงมดลูกซึ่งช่วยให้เห็นโพรงมดลูกชัดขึ้น แพทย์จะตรวจผิวเยื่อบุโพรงมดลูกและจุดที่ท่อนำไข่มาเปิดออกผ่านทางจอวีดีโอ และจะใช้อุปกรณ์เล็กๆใส่ผ่านกล้องเข้าไปในโพรงมดลูกเพื่อตัดเนื้อเยื่อหรือทำหัตถการที่จำเป็นต่างๆ

การปฏิบัติตัวก่อนและหลังส่องกล้องในโพรงมดลูก

     ก่อนการรักษาแพทย์จะทำการซักประวัติและตรวจร่างกายอัลตร้าซาวด์ เพื่อพิจารณาว่าผู้ป่วยสมควรและสามารถเข้ารับการผ่าตัดส่องกล้องตรวจโพรงมดลูกได้หรือไม่
     การส่องกล้องโพรงมดลูกส่วนใหญ่จะทำช่วงหนึ่งสัปดาห์หลังมีประจำเดือน โดยแพทย์จะให้ยาเพื่อขยายปากมดลูกกลับไปและให้เหน็บยา 8 ชั่วโมงก่อนเริ่มการส่องกล้อง ต้องทำตามขั้นตอนของแพทย์อย่างเคร่งครัด และแจ้งกับแพทย์หากมีโรคประจำตัว มียาที่ต้องกินประจำอะไรบ้าง โดยเฉพาะยาละลายลิ่มเลือด และยาอื่นๆโดยต้องหยุดยาดังกล่าวเป็นเวลาสองสัปดาห์ก่อนการส่องกล้อง หากมีไข้ หนาวสั่น เป็นหวัด หรือเป็นเริมต้องแจ้งแพทย์ก่อน คุณต้องงดอาหารและน้ำเป็นเวลา 8 ชั่วโมงก่อนการส่องกล้อง และควรปรึกษาแพทย์ว่าสามารถกินยาที่กินอยู่ประจำได้หรือไม่ในวันที่ส่องกล้อง


สถานที่ตั้ง
 ศูนย์สุขภาพสตรี/ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ชั้น 6 อาคาร 2  185/1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์ 
โทรศัพท์: 038-500-300 ต่อ 2200 หรือ 099-3366297
โทรสาร: 038-500-390