การทำผ่าตัดใส่แกนองคชาตเทียม

 Home
» Chularat Cholvaej Hospital » Knowledge of Health » การทำผ่าตัดใส่แกนองคชาตเทียม แบ่งปันไปยัง facebook

การทำผ่าตัดใส่แกนองคชาตเทียม

แบ่งเป็น 2 ชนิด ดังนี้
   1. ชนิดแกนแข็งชิ้นเดียว(nonhydraulic) แกนองคชาตเทียมชนิดนี้จะไม่มีกลไกที่ซับซ้อน ทำให้ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องกลไกชำรุด(mechanical failure) แต่ข้อเสียคือไม่เป็นธรรมชาติและการซ่อนรูปทำได้ลำบาก รวมทั้งไม่สามารถขยายขนาดได้ตามต้องการ

 
รูป
: แกนแข็งชิ้นเดียว   
 
รูป: หลังผ่าตัดใส่แกนแข็งชิ้นเดียว
   

   2. ชนิดแกน 2 ชิ้น(hydraulic penile prosthesis) แกนชนิดนี้สามารถปั๊มให้ของเหลวจากถุงพัก(reservoir) ไหลเข้ามาที่แกนองคชาตเมื่อต้องการให้องคชาตแข็งตัวและสามารถปั๊มออกเพื่อให้อ่อนตัวได้เมื่อไม่ต้องการมีเพศสัมพันธ์ ทำให้การซ่อนรูปทำได้ดีและสามารถขยายขนาดได้เมื่อแข็งตัว ปัจจุบันบางรุ่นจะสามารถเพิ่มความยาวขององคชาตได้เวลาแข็งตัว

    
รูป
: แกน 2 ชิ้น  
  
 
รูป: หลังผ่าตัดใส่แกน 2 ชิ้น 

   
    คนไข้ที่เหมาะสมกับการใส่แกนองคชาตเทียม ได้แก่ คนไข้EDที่มีสาเหตุมาจากโรคทางร่างกายร่วมกับให้การรักษาด้วยวิธีง่ายๆอื่นๆแล้วไม่ได้ผล การรักษาที่ดีในรายที่มีสาเหตุมาจากโรคทางจิตใจควรจะได้รับการรักษาด้วยวิธีการใส่แกนองคชาตเทียมก็ต่อเมื่อได้รับการรักษาด้วยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลและได้รับคำแนะนำจากจิตแพทย์ให้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด
    ในปัจจุบันนี้แพทย์จะนิยมใช้ชนิดที่เป็น hydraulic เกือบทั้งหมด เนื่องจากให้ความรู้สึกที่เหมือนธรรมชาติมากกว่า นอกจากนี้ต้องพิจารณาถึงเรื่องความพิการในคนไข้บางรายโดยเฉพาะทางการใช้มือ เนื่องจากแกนองคชาตเทียมบางรุ่นการปั๊มและการปล่อยให้น้ำไหลกลับจะทำได้ยากในคนไข้ที่มีความพิการทางมือหรืออาจจะต้องคุยกับคู่ของคนไข้เพื่อดูว่ายอมรับที่จะช่วยเหลือคนไข้ในการทำให้องคชาตแข็งตัวและอ่อนตัวหรือไม่