ตำแหน่งเภสัชกร 1 อัตรา (ทำงานที่ รพ.ชลเวช) - Chularat 11 International Hospital

 หน้าแรก
» Chularat 11 International Hospital » ร่วมงานกับเรา » ตำแหน่งเภสัชกร 1 อัตรา (ทำงานที่ รพ.ชลเวช)  แบ่งปันไปยัง facebook
ต่ำเเหน่งเเละเงินเดือน (Position and Salary)
ต่ำเเหน่งและประเภทงานที่จะสมัคร (Position of type of Work Applied) :: ตำแหน่งเภสัชกร 1 อัตรา (ทำงานที่ รพ.ชลเวช)
เงินเดือนขั้นต่ำที่ต้องการ (Minimum Starting Salary Desired) :: *
รายละเอียดส่วนตัวผู้สมัคร (Personal Details)
คำนำหน้า (ภาษาไทย):: * ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) :: *
คำนำหน้า (ภาษาอังกฤษ) :: * ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) :: *
ชื่อเล่น (Nickname):: อายุ (Age):: * ปี
หมายเลขบัตรประชาชน
(Identification No):: *
- - - - ออกให้ ณ (Issued at)::
วันที่ออก (Issued Date):: วันเกิด (Date of Birth):: *
สถานะสมรส (Marital Status)::
จำนวนบุตร (Number of Children) คน
ส่วนสูง (Height):: cm.
น้ำหนัก (Weight):: kg. สัญชาติ (Nationality)::
เชื้อชาติ (Race):: ศาสนา (Religion)::
จังหวัดที่เกิด (Place of Birth):: ที่อยู่ตามทะเบียนสำมะโนครัว (Registered Address):: *
ที่อยู่ปัจจุบัน (Present Adress):: * โทรศัพท์บ้าน (Telephone No.)::
โทรศัพท์มือถือ :: * โทรศัพท์ที่ทำงาน ::
รูปถ่ายหน้าตรง ::
1.ไฟล์รูปภาพควรเป็น jpg หรือ gif ที่มีขนาดไม่เกิน 500 kb.
2.เพื่อผลประโยชน์ ภาพที่ใช้ในสำหรับสมัครงาน ควรเป็นภาพทางการ และสุภาพ
(งดเว้นภาพโพสต์ท่าทาง เช่น ใส่หมวก, แว่นตาแฟชั่น, ชูสองนิ้ว ฯลฯ)
รายละเอียดทางครอบครัว (Family Details)
ชื่อ - นามสกุล
First Name - Last Name
อายุ
Age
อาชีพ / ต่ำเเหน่ง
Occupation / Position
ที่อยู่ / ที่ทำงาน
Address / Office
โทรศัพท์
Tel. No.
ภรรยา (Wife)/สามี (Husband)::
บิดา (Father)::
มารดา (Mother)::
เกี่ยวกับพี่น้อง (About Brethren)
พี่น้อง (Brother/Sister) คน
เป็นคนที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ในกรณีเร่งด่วน บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (In case of emergency,please notify)
ชื่อ (Name):: ที่อยู่ (Address)::
โทรศัพท์ (Tel. No.):: ความสัมพันธ์ (Relationship)::
การรับราชการทหาร (Military Service)
ท่านผ่านการเกณฑ์ทหารมาเเล้วหรือยัง? (Have you completed your national service?)::