โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับอายุ 50 ปีขึ้นไป - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ » โปรแกรมตรวจสุขภาพ » โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับอายุ 50 ปีขึ้นไป แบ่งปันไปยัง facebook
รายการตรวจ 50 ปีขึ้นไป
ชาย หญิง
1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination
2. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดสัญญาณชีพ
3. ตรวจดัชนีมวลกาย, ตรวจมวลไขมัน
4. ตรวจมวลกระดูก Screening  
5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
6. ตรวจหมู่เลือด (ABO)
7. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
8. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
9. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
10. ตรวจหากรดยูริค (Uric Acid)
11. ตรวจหาคลอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
12. ตรวจหาไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride)
13. ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูงชนิดดี (HDL)
14. ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นต่ำชนิดร้าย (LDL)
15. ตรวจการทำงานของตับ (AST หรือ SGOT)
16. ตรวจการทำงานของตับ (ALT หรือ SGPT )
17. ตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urine Analysis)
18. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest x- ray)
19. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG Complete Lead)
20. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (U/S Upper Abdomen)  
21. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (U/S Lower Abdomen)    
22. ตรวจหามะเร็งปากมดลูก (Pap smear)    
23. ตรวจการอักเสบของหลอดเลือด (hs - CRP)    
24. ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยเครื่องวิ่งสายพาน (EST)  
25. ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echo)  
26. ตรวจมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram+U/S Breast )  
27. ตรวจความหนาแน่นของกระดูก (Bone Densitometer)    
28. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)    
29.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้, ตับอ่อน (CA 19 -9)    
30.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)    
31. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA125)    
32. ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของระบบเส้นเลือด (ABI)    
อัตราปกติ 18,100 26,700
อัตราแพคเกจ  12,000 16,500

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

185/1 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038-500-300-99