ประกันชีวิต

 หน้าแรก
» Chularat 11 International Hospital » การบริการกลุ่มลูกค้า » ประกันชีวิต แบ่งปันไปยัง facebook
การบริการ
   - ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
   - บริการ Fax. Claim ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ทั้งประกันส่วนบุคคลและประกันกลุ่ม
   - บริการด้านข้อมูลทางการแพทย์ ประวัติการรักษาพยาบาล
   - รับสมัครบัตรสมาชิก Your Value Plus
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร : 0-2738-9900-7
   - คุณสุชาดา จ๋ายประยุร โทร. 081-828-0651

ทีมพยาบาล UR ผู้ประสานงานประกันชีวิต
 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร : 02-033-2900
      - คุณจามรี ทองระอา โทร. 085-911-0527
      - คุณทิพวรรร กลิ่นอินทร โทร. 081-398-8065
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง โทร : 038-500-300-99
      - คุณพัชรพร สกุลณี 086-775-369

pic_insurance_in

pic_insurance_out