ศูนย์รักษาโรคหัวใจ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 

 

      ปัจจุบันโรคหัวใจคร่าชีวิตคนไทยมากเป็นอันดับหนึ่ง และผู้ป่วยแนวโน้มมีอายุเฉลี่ยน้อยลง รพ.จุฬารัตน์3 จึงได้เปิดศูนย์รักษาโรคหัวใจ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพอย่างท่วงที
      ศูนย์โรคหัวใจ รพ.จุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์  มีศักยภาพในการให้บริการตรวจรักษาโรคหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนถึงติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องภายหลังการรักษาแล้วโดยทีม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ตลอดจนเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่นำมาใช้ในการตรวจรักษาเพื่อผลที่ ชัดเจนแม่นยำ รวดเร็วและปลอดภัย

การรักษาโรคหัวใจ
ตรวจวินิจฉัย และให้การรักษาภาวะหัวใจของผู้ป่วยด้วยเครื่องมือพิเศษภายในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization Laboratory (Cath-Lab)) อาทิ
    - การสวนหัวใจและฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ (Cardiac Catheterization & Angiography)
    - การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนและขดลวด (Percutaneous Transluminal Coronary Intervention)
    - การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (Pecemated Implantation)
    - การฝังเครื่องช๊อคไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ (Automated Implantable Cardioverter Defibrillator;AICD) การผ่าตัดหัวใจ (Cardiac Surgery)
    - ผ่าตัดหัวใจมีความผิดปกติหรือพิการแต่กำเนิด
    - ผ่าตัดทำงานเบี่ยง(Bypass) หลอดเลือดหัวใจ
    - ผ่าตัดหัวใจอื่นๆ

 

 

บริการให้คำปรึกษาและดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
          ด้วยทีมแพทย์และบุคลากรที่พร้อมใช้บริการเชิงป้องกัน โดยให้คำปรึกษาสำหรับผู้เข้าข่ายเสี่ยงต่อโรคหัวใจ ดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยหลังได้รับการรักษา
การตรวจวินิจฉัย
ศูนย์หัวใจ รพ.จุฬารัตน์ 3 มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ช่วยลดเวลาในการตรวจ สามารถวินิจฉัยโรคต่างๆทางหัวใจ
   - การตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (Ankle Brachail Index;ABI)
   - การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (Exercise Stress Test;EST)
   - การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง 2 มิติ (2D Echocardiography)
   - การตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง (Holter Monitor)
   - การตรวจหัวใจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (Multi-slice Cardiac CT Scan 64 Slice)

 

บุคลากรคุณภาพ
ศูนย์โรคหัวใจ รพ.จุฬารัตน์ 3 ประกอบด้วยทีมแพทย์หัวใจที่เชี่ยวชาญ ได้แก่
   - แพทย์อายุรกรรมหัวใจ (C ardiologist)
   - แพทย์สวนหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ (Interventionist)
   - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Electro-physiologist)
   - ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก (CVT)
   - ตลอดจนทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยจะทำงานประสานเป็นทีม เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900

นพ.นำชัย นำเกียรติสกุล

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.ปกรณ์ เมธรุจภานนท์

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.พิชิต ดวงเฉลิมวงศ์

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

พญ.พิชญา กาญจนเบญจา

อายุรกรรมทั่วไป