คลินิกสูติ - นรีเวช - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ » คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง
ทั้งหมด » คลินิกสูติ - นรีเวช  แบ่งปันไปยัง facebook

       บริการตรวจรักษาโรคภายในสตรีทุกวัยตั้งแต่วัยรุ่นถึงผู้สูงอายุ รับรักษาโรคภายในสตรีทุกอย่าง ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่รักษาโรคเฉพาะทาง อาทิ สูติกรรม ให้บริการฝากครรภ์และดูแลมารดาตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน บริการคลอดบุตรแบบธรรมชาติ และผ่าตัดคลอด ในแบบเหมาจ่าย
       พร้อมมีหลักสูตรอบรมคุณแม่คุณภาพ เพื่อให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติระหว่างการตั้งครรภ์ เพื่อเตรียมพร้อมในการคลอดและการเลี้ยงดูบุตรในวันหยุด ด้านนรีเวช  ให้คำปรึกษาและดูแลตรวจรักษาในทุกปัญหาของสตรีโดยเฉพาะ

คลินิกสูติ-นรีเวชทั่วไป

- ตรวจร่างกายและปรึกษาก่อนแต่งงาน หรือวางแผนการมีบุตร (pre-marital and pre-conceptional counseling)
- การตรวจวินิจฉัยและให้การรักษามารดาและทารกในครรภ์ (Antenatal care and prenatal diagnosis)
- ตรวจความผิดปกติของทารกในครรภ์ โดยการใช้ Ultrasound, การเจาะน้ำคร่ำ 
- ให้คำปรึกษาภาวะเสี่ยงจากโรคธาลัสซีเมีย
- การดูแลตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เบาหวานขณะตั้งครรภ์, ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์, โรคหัวใจขณะตั้งครรภ์ ฯลฯ 
- การดูแลมารดาที่มีอาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด หรือมีอาการป่วยระหว่างตั้งครรภ์ จนถึงระยะหลังคลอด
- บริการคุมกำเนิดด้วยวิธีต่างๆ เช่น ฝังยาคุมกำเนิด, ทำหมัน, ใส่ห่วงคุมกำเนิด, รับประทานยา
- การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเซลล์ปากมดลูกผิดปกติ รวมถึงมะเร็งอวัยวะภายในสตรีทุกชนิด เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ 
- การผ่าตัดมดลูก 
- ให้คำปรึกษาและดูแลการรักษา
       ภาวะตกขาวผิดปกติ
       หูดหงอนไก่และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
       ปวดท้องน้อยเฉียบพลันและเรื้อรัง
       ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด
       ภาวะผิดปกติของรอบประจำเดือน
       เนื้องอกมดลูก ซิสท์ หรือถุงน้ำรังไข่
       ให้คำปรึกษาอายุต่ำกว่า 10 ปี มีประจำเดือนก่อนวัย
คลินิกวัยทอง
       ให้คำปรึกษาคำแนะนำตรวจแก่สตรีวัยทองช่วงใกล้หมดประจำเดือน และวัยหมดประจำเดือน

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2769-2900
นพ.ชัยสิทธิ์ จริยะพร
สูติ-นรีเวชวิทยา
พญ.ปนัดดา บรรยงวิจัย
สูติ-นรีเวชวิทยา
นพ.เสรี ธีรพงษ์
สูติ-นรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์