ศูนย์สูติ - นรีเวช - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ » คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง » ศูนย์สูติ - นรีเวช  แบ่งปันไปยัง facebook

    บริการตรวจรักษาโรคภายในสตรีทุกวัยตั้งแต่วัยรุ่นถึงผู้สูงอายุ รับรักษาโรคภายในสตรีทุกอย่าง ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่รักษาโรคเฉพาะทาง อาทิ สูติกรรม ให้บริการฝากครรภ์และดูแลมารดาตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน บริการคลอดบุตรแบบธรรมชาติ และผ่าตัดคลอด ในแบบเหมาจ่าย
พร้อมมีหลักสูตรอบรมคุณแม่คุณภาพ เพื่อให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติระหว่างการตั้งครรภ์ เพื่อเตรียมพร้อมในการคลอดและการเลี้ยงดูบุตรในวันหยุด ด้านนรีเวช  ให้คำปรึกษาและดูแลตรวจรักษาในทุกปัญหาของสตรีโดยเฉพาะ
1.คลินิกสูติ-นรีเวชทั่วไป
    - ตรวจร่างกายและปรึกษาก่อนแต่งงาน หรือวางแผนการมีบุตร (pre-marital and pre-conceptional counseling)
    - การตรวจวินิจฉัยและให้การรักษามารดาและทารกในครรภ์ (Antenatal care and prenatal diagnosis)
    - ตรวจความผิดปกติของทารกในครรภ์ โดยการใช้ Ultrasound, การเจาะน้ำคร่ำ 
    - ให้คำปรึกษาภาวะเสี่ยงจากโรคธาลัสซีเมีย
    - การดูแลตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เบาหวานขณะตั้งครรภ์, ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์, โรคหัวใจขณะตั้งครรภ์ ฯลฯ 
    - การดูแลมารดาที่มีอาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด หรือมีอาการป่วยระหว่างตั้งครรภ์ จนถึงระยะหลังคลอด
    - บริการคุมกำเนิดด้วยวิธีต่างๆ เช่น ฝังยาคุมกำเนิด, ทำหมัน, ใส่ห่วงคุมกำเนิด, รับประทานยา
    - การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเซลล์ปากมดลูกผิดปกติ รวมถึงมะเร็งอวัยวะภายในสตรีทุกชนิด เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ 
    - การผ่าตัดมดลูก 
    - ให้คำปรึกษาและดูแลการรักษา
2.ภาวะตกขาวผิดปกติ
3.หูดหงอนไก่และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
4.ปวดท้องน้อยเฉียบพลันและเรื้อรัง

5.ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด
6.ภาวะผิดปกติของรอบประจำเดือน เนื้องอกมดลูก ซิสท์ หรือถุงน้ำรังไข่
7.ให้คำปรึกษาอายุต่ำกว่า 10 ปี มีประจำเดือนก่อนวัย คลินิก วัยทอง
8.ให้คำปรึกษาคำแนะนำตรวจแก่สตรีวัยทองช่วงใกล้หมดประจำเดือน และวัยหมดประจำเดือน

ทีมแพทย์ ศูนย์สูติ - นรีเวช

นพ.ชัยสิทธิ์ จริยะพร

สูติ-นรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

พญ.ปนัดดา บรรยงวิจัย

สูติ-นรีเวชวิทยา

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900