ศูนย์สูติ - นรีเวช - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ » คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง » ศูนย์สูติ - นรีเวช  แบ่งปันไปยัง facebook

      ผู้หญิงทุกคนอยากมีสุขภาพที่ดี ดังนั้น การรู้จักดูแลสุขภาพร่างกายให้ถูกวิธี ถูกต้อง รู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บ รวมไปถึงการทำความเข้าใจในการป้องกันก่อนเกิดโรค จึงเป็นเรื่องที่ผู้หญิงควรได้รับคำแนะนำตั้งแต่วัยแรกคลอดตลอดจนวัยสูงอายุหรือวัยทอง โรคบางชนิดหากมีการป้องกันก็จะลดโอกาสเกิดขึ้นและบางชนิดเมื่อรู้เท่าทันก็สามารถรักษาให้หายได้

      ศูนย์สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิงทุกคนและพร้อมให้การบริการดูแลสุภาพสตรีทุกวัย เริ่มตั้งแต่การดูแลแม่และเด็ก ผู้มีบุตรยาก การตรวจสุขภาพประจำปี การวินิจฉัยโรค การป้องกันและรักษาโรคของสตรีต่างๆ เช่น ประจำเดือนมาไม่ปกติ การฝากครรภ์ การคลอด แนะนำการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่และวัยทอง โดยสูติ-นรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้การรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล (JCI)

คลินิกสูติ-นรีเวช

ให้บริการดังนี้
    - ตรวจร่างกายและปรึกษาก่อนแต่งงานหรือวางแผนการมีบุตร (pre-marital and pre-conceptional counseling)
    - การตรวจวินิจฉัยและให้การรักษามารดาและทารกในครรภ์ (Antenatal care and prenatal diagnosis)
    - ตรวจความผิดปกติของทารกในครรภ์ โดยการใช้อัลตร้าซาวด์, การเจาะน้ำคร่ำ 
    - ให้คำปรึกษาภาวะเสี่ยงจากโรคธาลัสซีเมีย
    - การดูแลตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เบาหวานขณะตั้งครรภ์, ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์, โรคหัวใจขณะตั้งครรภ์ ฯลฯ 
    - การดูแลมารดาที่มีอาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด หรือมีอาการป่วยระหว่างตั้งครรภ์ จนถึงระยะหลังคลอด
    - บริการคุมกำเนิดด้วยวิธีต่างๆ เช่น ฝังยาคุมกำเนิด, ทำหมัน, ใส่ห่วงคุมกำเนิด, รับประทานยา
    - การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเซลล์ปากมดลูกผิดปกติ รวมถึงมะเร็งอวัยวะภายในสตรีทุกชนิด เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ 
    - การผ่าตัดมดลูก 
    - ให้คำปรึกษาและดูแลการรักษา ดังนี้
       1. ภาวะตกขาวผิดปกติ
       2หูดหงอนไก่และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
       3. ปวดท้องน้อยเฉียบพลันและเรื้อรัง

       4. ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด

       5. ภาวะผิดปกติของรอบประจำเดือน เนื้องอกมดลูก ซิสท์หรือถุงน้ำรังไข่

       6. ให้คำปรึกษาอายุต่ำกว่า 10 ปี มีประจำเดือนก่อนวัย คลินิกวัยทอง
       7. ให้คำปรึกษาคำแนะนำตรวจแก่สตรีวัยทองช่วงใกล้หมดประจำเดือนและวัยหมดประจำเดือน

ทีมแพทย์ ศูนย์สูติ - นรีเวช

นพ.ชัยสิทธิ์ จริยะพร

สูติ-นรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

พญ.ปนัดดา บรรยงวิจัย

สูติ-นรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900

หากท่านมีข้อคำถาม หรือให้คำแนะนำ ติชม

ศูนย์สูติ - นรีเวช - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

(กรณีเร่งด่วน กรุณาโทรศัพท์ติดต่อไปยังสาขาที่ท่านต้องการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วค่ะ)

ชื่อ-นามสกุล**
อีเมล**
เบอร์โทรศัพท์**
ประเภท**
ข้อความ**