คลินิกผิวพรรณ Chularat Renoir

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่


โทรศัพท์:

จุฬารัตน์ 4 คลินิกเวชกรรม

1541/6-7 ถนนเทพารักษ์ กม.7 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์: 0-2385-2693, 02-385-2557

สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 1

68/1-2 ถนนบางนา-ตราด กม.12 ตำบลคลองราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์: 0-2316-9561-2, 02-316-8345-9, 02-316-1698