ค้นหาแพทย์ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

หน้าแรก » โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ » ค้นหาแพทย์
 

ชื่อแพทย์

เพศ

Specialty

Sub Specialty

 

นพ.เอกสุวัชน์ เครือจิรายุส์

เวชปฎิบัติทั่วไป

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

นพ.เทวินทร์ ชาคริยานุโยค

อายุรศาสตร์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

นพ.วิรัตน์ เตชะวิทยะจินดา

อายุรศาสตร์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

นพ.ปภินวิช ปัญนพณัฐ

สูติ-นรีเวชวิทยา

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

ทพ.กิจจา งามกมลรัตน์

ทันตกรรมทั่วไป

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

นพ.เทวศักดิ์ อังคณาวิศัลย์

กุมารเวชศาสตร์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

พญ.หทัยรัตน์ พิพัฒน์นราพงศ์

วิสัญญีวิทยา

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

นพ.ธนะสิน เมตตากรุณากุล

ประสาทศัลยศาสตร์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

พญ.กุลธิดา สกลชัยพงษ์

รังสีวิทยา

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

พญ.เนตรนภา หอมมณี

อายุรกรรมระบบประสาท

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

พญ.รจพร พฤกษาชลวิทย์

จักษุวิทยา

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

นพ.บุญส่ง แสงสุขศิริ

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

หน้า
1
2
จำนวนทั้งหมด 22 รายการ

โทรหาเราได้ที่

1609

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

สมัครรับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสารอัพเดทจากโรงพยาบาลจุฬารัตน์

หากท่านพบปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่