โปรโมชั่นและแพ็คเกจ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ » โปรโมชั่นและแพ็คเกจ  แบ่งปันไปยัง facebook
จำนวนทั้งหมด 32 รายการ
หน้า
1
2
3
4
วัคซีนป้องกัน ไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์

วัคซีนป้องกัน ไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์

ลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราการเสียชีวิต ลดระยะการนอน โรงพยาบาล **ลดค่าใช่จ่ายระยะยาว**
เปิดบริการสาขา  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
ซื้อแพคเกจตรวจสุขภาพ  วัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 790 บาท

ซื้อแพคเกจตรวจสุขภาพ วัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 790 บาท

เมื่อซื้อแพคเกจตรวจสุขภาพ ราคา 2,000 บาทขึ้นไป
รับสิทธิ์ซื้อวัคซีน ราคา 700 บาท
เปิดบริการสาขา  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
ระหว่างวันที่  1 พ.ย.60 - 31 ธ.ค.60
PACKAGE IPD VACCINE  วัคซีนป้องกันโรคไอพีดีและปอดบวม 13 สายพันธุ์

PACKAGE IPD VACCINE วัคซีนป้องกันโรคไอพีดีและปอดบวม 13 สายพันธุ์

ป้องกันดีกว่ารักษา ไอพีดีและปลอดบวม
เปิดบริการสาขา  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
ระหว่างวันที่  1 พ.ย.60 - 31 ธ.ค.60
หน้า
1
2
3
4
จำนวนทั้งหมด 32 รายการ

โทรหาเราได้ที่

1609

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

สมัครรับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสารอัพเดทจากโรงพยาบาลจุฬารัตน์

หากท่านพบปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่