ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ

หน้าแรก / ความรู้คู่สุขภาพ /บทความจาก นพ.กิติกร วิชัยเรืองธรรม / การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ
          ผู้ป่วยโรคหัวใจหลายท่าน อาจมีความกังวล ว่าจะสามารถออกกำลังกายได้หรือไม่ หรือ ออกกำลังกายได้ในระดับไหน หากออกแรงมากเกินไปจะเกิดอันตราย หรือทำให้โรคหัวใจกำเริบหรือไม่  ทำให้ หลายคน ไม่กล้าออกกำลังกายเลย แต่ในความเป็นจริงนั้น ผู้ป่วยโรคหัวใจ สามารถออกกำลังกายได้ เนื่องจาก การออกกำลังกาย มีประโยชน์ ลดอาการแน่นหน้าอก เหนื่อยได้เนื่องจาก สมรรถภาพของหัวใจและปอดดีขึ้น และเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดตีบ โดยการออกกำลังกายอาศัยหลักดังนี้ คือ
   
          การออกกำลัง เพื่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพนั้น ผู้ป่วยโรคหัวใจ ควรเริ่มจาก การมีกิจกรรม ง่ายๆ  เช่น เดินช้า ๆ หรือ ปั่นจักรยานช้า ๆ และใช้เวลาคงที่ นาน 1 ถึง 2 สัปดาห์ แล้วจึง ค่อย เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ ร่างกายค่อย ๆ ปรับตัวต่อการทำกิจกรรม ความถี่ประมาน 3-5 วันต่อสัปดาห์ นานประมาน 20-30 นาทีต่อครั้ง  ก่อนออกกำลัง  ควร ยืดกล้ามเนื้อก่อน 5-10นาที และหลังออกกำลังกาย ควรเดินต่อประมาน 5-10 นาที อย่านั่งพัก หรือนอนทันที เพราะ อาจทำให้ความดันโลหิตต่ำลง เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทัน เกิดอาการหน้ามืด เวียนศีรษะ ได้ หากไม่แน่ใจ ว่าจะออกกำลังกายเท่าใดจึงเหมาะสม อาจปรึกษาแพทย์ เพื่อประเมินการออกกำลังกายที่เหมาะสม
   
          ผู้ป่วยโรคหัวใจ ควรมีการออกกำลังกาย อย่างสมำเสมอ แต่การออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ทำให้ปลอดจากโรคได้ ผู้ป่วยควรควบคุมปัจจัยเสี่ยงอื่นที่ต้องคำนึงถึง และแก้ไข  เช่น ระดับความดันโลหิต และระดับไขมัน รวมทั้งทานยาและมารับการตรวจรักษา กับแพทย์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ด้วย

ขอขอบคุณบทความจาก : นพ. กิติกร วิชัยเรืองธรรม
อายุรแพทย์โรคหัวใจ ศูนย์รักษาโรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์

บทความอื่นๆจาก
นพ.กิติกร วิชัยเรืองธรรม


- ภาวะหัวใจวาย น้ำท่วมปอด เป็นอย่างไร
- ผลของความเครียดกับโรคหัวใจ
- โรคผนังกั้นหัวใจรั่ว ปัจจุบันสามารถรักษาได้ โดยวิธีไม่ผ่าตัด
- หลักการรับประทานอาหาร ในผู้ป่วยโรคหัวใจ
- การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หากท่านเจอ ผุ้ป่วยหัวใจหยุดเต้น !!!
- ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ใครว่า ไม่สำคัญ
- ภัยเงียบ โรคหัวใจในผู้ป่วยเบาหวาน
- โรคหัวใจ โรคแอบแฝงที่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไม่ควรละเลย
- การรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
- โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ภัยเงียบ.... อันตรายถึงชีวิต

บทความจากแพทย์


- ภาวะหัวใจวาย น้ำท่วมปอด เป็นอย่างไร
- ผลของความเครียดกับโรคหัวใจ
- โรคผนังกั้นหัวใจรั่ว ปัจจุบันสามารถรักษาได้ โดยวิธีไม่ผ่าตัด
- หลักการรับประทานอาหาร ในผู้ป่วยโรคหัวใจ
- การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หากท่านเจอ ผุ้ป่วยหัวใจหยุดเต้น !!!
- ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ใครว่า ไม่สำคัญ
- ภัยเงียบ โรคหัวใจในผู้ป่วยเบาหวาน
- โรคหัวใจ โรคแอบแฝงที่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไม่ควรละเลย
- การรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
- โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ภัยเงียบ.... อันตรายถึงชีวิต